aizvērt
open menu
Par mums
Jaunumi
Pakalpojumi
Noslēgt līgumu
Atkritumu šķirošana
Ilgtspēja
Kontakti
Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Līgumu slēgšana
Kādos gadījumos nepieciešams noslēgt līgumu ar Jumis?

Siguldā:

Saskaņā ar Siguldas novada (Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos) saistošajiem noteikumiem „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”, kas nosaka, ka no 2017.gada 31.maija Siguldas novada (Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos) administratīvā teritorija ir vienota, nedalāma atkritumu apsaimniekošanas zona, kuru apkalpo  atkritumu apsaimniekotājs: Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”, kas  nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu.

 

Mālpils:

Saskaņā ar Mālpils pagasta veikto iepirkumu,  kas nosaka, ka no 2019.gada 01.augusta apkalpo viens atkritumu apsaimniekotājs: Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”, kas  visā pagastā nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

 

Kur ir iespējams noslēgt līgumu ar Jumis par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Līgumu iespējams noslēgt:

 • elektroniski klikšķinot uz zaļās pogas zemāk “NOSLĒGT LĪGUMU ELEKTRONISKI” un no saraksta izvēloties pagastu “Siguldas pilsēta, Siguldas, Allažu, Mores pagasts” vai  “Mālpils pagasts”. Autorizācija notiek ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem. Līgumu noslēgšanu elektroniski nodrošina SIA “Eco Baltia vide”
 • klātienē Jumis klientu apkalpošanas centrā Blaumaņa ielā 10, Siguldā,  darba dienās 8:00- 17:00.
 • Ja Jums nav iespējas ne noslēgt elektroniski, ne  ierasties klientu pieņemšanas laikā darba dienās 8:00-17:00, aicinām atsevišķi vienoties par vēlamo līguma slēgšanas laiku pa telefona numuru: 26112288 vai epastu: info@jumis.lv.
Ja vēlos noslēgt līgumu ar Jumis, kurp man jādodas un kādi dokumenti jāņem līdzi?

Aicinām izmantot iespēju elektroniski pieteikties līguma noformēšanai, aizpildot formu ŠEIT>>

Vai man būs jāpasūta jauns atkritumu konteineris vai varēšu lietot jau esošo?

Slēdzot jauno līgumu, klientam tiek uzstādīts jauns konteiners. Ja Jums jau ir savs personīgais konteiners, lūdzu, informējiet par to pie līguma slēgšanas, lai varētu to turpināt izmantot.

Kas notiks, ja līgumu ar Jumis nenoslēgšu?

Saskaņā ar Siguldas novada (Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos) saistošajiem noteikumiem „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”, noteikumi ir saistoši visam fiziskajam un juridiskajam personām Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
Lai Siguldas novada saistošie noteikumi tiktu ievēroti, uzraudzību veic arī Siguldas novada pašvaldības policija.

Saskaņā ar Mālpils pagasta saistošajiem noteikumiem „Par atkritumu apsaimniekošanu Mālpils pagastā”, noteikumi ir saistoši visam fiziskajam un juridiskajam personām Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā.
Lai Mālpils pagasta saistošie noteikumi tiktu ievēroti, uzraudzību veic arī Mālpils pagasta pašvaldības policija.

 

Saistošie noteikumi>>

 

Kāds ir jaunais atkritumu apsaimniekošanas tarifs?

Aktuālo cenrādi var apskatīt ŠEIT>>

 

Rēķini un to apmaksa
Cik bieži Jumis izsūta klientiem rēķinus par atkritumu apsaimniekošanu?

Avansa rēķini privātpersonām tiek izsūtīti divas reizes gadā – janvārī un jūnijā – par pusgadu vai pēc līguma noslēgšanas par konkrētā gada periodu.

Klientiem, kuriem ir e-pasts, izpildes rēķini tiek izsūtīti katru mēnesi līdz 10. datumam.

Rēķinā redzu informāciju par pusgadā izvesto atkritumu daudzumu kubos. Kā varu aprēķināt, cik man maksā viena izvešanas reize?

Piemēram, viena 0.24m3 konteinera izvešana, ja 1 m3 cena ir 38.85 (ar PVN), ir aprēķināma sekojoši: 0.24 x 38.85=9.32 €.

Aprēķins veikts saskaņā ar Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastā spēkā esošo tarifu.

Vai es varu saņemt rēķinu nevis pa pastu, bet e-pastā?

Rēķinu e-pastā ne tikai var, bet VAJAG saņemt. Lai mainītu rēķina saņemšanas veidu, lūdzu rakstiet iesniegumu brīvā formā uz e-pastu: info@jumis.lv , norādot līgumslēdzēja vārdu, uzvārdu, līguma numuru un e-pasta adresi, uz kuru turpmāk vēlaties saņemt rēķinus.

Cik ilgā laikā jāapmaksā saņemtais rēķins?

Par sniegtajiem pakalpojumiem ir jānorēķinās katru mēnesi atbilstoši Jumis izrakstītajam rēķinam un līdz rēķinā noteiktajam samaksas termiņam.

Par papildus pakalpojumiem vai citām izmaiņām līgumā tekošajā mēnesī, tiks piestādīts atsevišķs rēķins. Lūdzu sekojiet  līdzi norādītajai informācijai rēķinā.

Kādā veidā varu apmaksāt saņemto rēķinu?

Visērtākais veids – veikt rēķina apmaksu internetbankā!

 

Saņemto rēķinu varat apmaksāt arī tuvākajā bankas filiālē. Komisijas maksa tiek noteikta atbilstoši bankas pakalpojumu cenrādim.

 

Avansa rēķinu apmaksu var veikt arī virknē tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu:

 

• “Latvijas Pasta” nodaļās visā Latvijā;
• “Maxima Latvija” veikalos (komisijas maksa 0.50€);
• “Narvesen” tirdzniecības vietās (komisijas maksa 0.60€);
• SIA “Madara – 89” veikalos “top!” Siguldā un Mālpilī (komisijas maksa 0.50€);
• SIA “E-lats” (komisijas maksa 2.00 €);
• veikalos “Mego” (komisijas maksa 1.00€, bet ar klienta karti 0.50€).

 

Veicot rēķina apmaksu, aicinām precīzi norādīt rēķina un līguma numuru.

Kas man jānorāda "Maksājuma mērķī", ja vēlos rēķinu apmaksāt internetbankā?

Apmaksājot rēķinu internerbankā, OBLIGĀTI jānorāda rēķina un līguma numurs!

Rakstiet pareizi saņēmēja nosaukumu-  Siguldas pilsētas SIA JUMIS.

Vai varu veikt apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem pirms rēķina saņemšanas?

Lai izvairītos no neskaidrībām un pārpratumiem, lūdzam vispirms sagaidīt rēķinu un tad veikt apmaksu.

Kādā veidā varu uzzināt, cik esmu samaksājis un cik vēl jāmaksā?

Norēķinu salīdzināšānu var veikt, sazinoties ar Jumis klientu apkalpošanas speciālistiem:
Tālr.  26112288 vai rakstot uz info@jumis.lv

Ko darīt, ja esmu pazaudējis rēķinu?

Jaunu rēķinu varat saņemt personīgi Klientu apkalpošanas centrā vai uz e-pastu, to piesakot pa Tālr. 26112288 vai rakstot uz info@jumis.lv

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteinerā?

Līgumā minēts, ka cieto sadzīves atkritumu konteinerā nedrīkst bērt:

 1. karstus pelnus, izdedžus, zemi;
 2. akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus;
 3. kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī;
 4. lielgabarīta priekšmetus;
 5. šķidros atkritumus;
 6. medicīniska un veterināra rakstura atkritumus;
 7. sprāgstošus un pašaizdegošos savienojumus, toksiskas vielas;
 8. radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas;
 9. citus atkritumus, kas saskaņā ar 30.11.2004. MK noteikumiem Nr. 985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” tiek klasificēti kā bīstami atkritumi.
Kā rīkoties, ja vēlos mainīt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu?

Jums jāraksta iesniegums, uz  e-pastu: info@jumis.lv, norādot, kādu izvešanas grafiku turpmāk izvēlaties. Iesniegumu var sūtīt arī pa pastu, vai uzrakstīt personīgi Klientu apkalpošanas centrā Siguldā, R. Blaumaņa ielā 10.

Kādu konteinera iztukšošanas regularitāti piedāvājat?

Jūsu konteinera iztukšošanas grafiks atkarīgs no objekta atrašanās vietas. Lai saņemtu precīzāku informāciju, lūdzu, zvaniet: 26112288.

Standarta sadzīves atkritumu izvešanas grafiki ir šādi:

 1. Vienu reizi nedēļā
 2. Vienu reizi 2 nedēļās
 3. Vienu reizi 4 nedēļās
 4. Vienu reizi 8 nedēļās
 5. Vienu reizi 12 nedēļās

 

No cikiem līdz cikiem tiek tukšoti sadzīves atkirtumu konteineri?

Sadzīves atkritumu mašīnas savos maršrutos dodas plkst. 8. 00 un strādā tik ilgi, kamēr viss maršruts ir izbraukts un konteineri iztukšoti.

Sākoties rudens lietavām, ziemas dziļajiem sniegiem, konteineru tukšošana ir apgrūtināta, it īpaši lauku novados, tādēļ Jūsu konteiners var tikt iztukšots arī pēc oficiālā darba laika beigām.

Kādos gadījumos mans konteineris var netikt iztukšots?

Līgumā ir noteikts, ka Pasūtītājam ir jānodrošina brīva piekļuve konteineram. Konteiners var netikt iztukšots, ja:

 1. tajā tiek konstatēts saturs, kas klasificējams kā bīstams vai sadzīves atkritumiem neatbilstošs;
 2. konteiners ir aizkrauts ar būvgružiem vai lielgabarīta atkritumiem;
 3. piekļuvi konteineram liedz citi transporta līdzekļi;
 4. nav izpildīts līguma nosacījums  par piebraucamo ceļu uzturēšanu kārtībā. Lai specializētā atkritumu izvešanas tehnika varētu piebraukt objektam, ceļam jābūt iztīrītam trīs metru platumā taisnā ceļa posmā un piecu metru platumā pagriezienos. Jānodrošina speciālo atkritumu savākšanas mašīnu netraucēta piebraukšana konteineru novietošanas laukumiem konteineru izvešanas laikā jebkurā gadalaikā.
Ja pie konteinera nolikšu papildus maisu ar atkritumiem, vai tas arī tiks paņemts?

Privātpersonām sadzīves atkritumi tiek tukšoti pēc līgumā noteiktā grafika un apjoma. Nekādi papildus maisiņi, kas stāv blakus konteineram, netiks savākti.

Ja radies papildu sadzīves atkritumu apjoms, aicinām iegādāties Jumis baltos maisus sadzīves atkritumiem ar īpašu apdruku, kuru cena ietver arī atkritumu savākšanu. Šādi maisi tiks savākti konteinera tukšošanas reizē.

Kā rīkoties, ja konteineris ir pilns, bet izvešana gaidāma tikai pēc divām nedēļām?

Piedāvājam divus risinājumus:

1.Pasūtīt „ārpusgrafika” konteinera izvešanu. To var izdarīt, rakstot uz e-pastu: info@jumis.lv.

2. Iegādāties Jumis balto maisu. Balto maisu konteinera izvešanas dienā varat nolikt blakus konteineram, jo, to iegādājoties, samaksājat arī par izvešanu. Maisus var iegādāties Klientu apkalpošanas centrā Siguldā, Siguldā, R. Blaumaņa ielā 10, un atkritumu šķirošanas laukumā Siguldas pagastā “Zemdegas” (Helmaņa un Zinātnes ielas krustojums).

Viedpunkts
Kādus iepakojumus var šķirot pazemes konteineros?

Stikla konteinerā var šķirot:

 •  visu veidu stikla pudeles un stikla burkas

Stikla konteinerā nedrīkst izmest:

 • stikla, porcelāna, māla izstrādājumus, piemēram, traukus, vāzes, glāzes, krūzes
 •  māla pudeles, burkas
 •  logu stiklu
 •  neiztukšotas un netīras stikla pudeles un burkas

 

Plastmasas, kartona, metāla iepakojuma konteinerā drīkst šķirot:

 • Tīru, sausu un pēc iespējas saplacinātu iepakojumu;
 • Dzērienu plastmasas pudeles
 • Dzērienu kartona pudeles, tetrapakas
 • Plēves un plastmasas iepirkumu maisiņus
 • Sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. cietās plastmasas pudeles, kanniņas un kārbas
 • Skārdenes, metāla kārbas un vāciņus
 • Papīru, avīzes, žurnālus, bukletus, grāmatas
 • Kartonu
 • Papīra un kartona iepakojumu (kastes, kārbas)

! Aizliegts izmest:

 • Netīru iepakojumu ar pārtikas vai citu produktu atliekām;
 • Slapju papīru, kartonu
 • Plastmasas un metāla izstrādājumus
 • Putuplastu un dažādus tā izstrādājumus
 • Vienreizlietojamos traukus, salvetes
 • Rotaļlietas un citus sadzīves priekšmetus
 • Laminētus papīra izstrādājumus
 • Atkritumus, kas ievietoti necaurredzamos, aizsietos maisos.
Ko var šķirot bioloģisko atkritumu konteinerā?

Drīkst šķirot:

 • virtuves pārtikas atkritumus (dārzeņu un augļu atkritumi, tējas un kafijas biezumi, vārītu olu čaumalas u.c.);
 • ēdienu atliekas, nederīgas pārtikas izstrādājumus;
 • piena produktu atkritumus (izņemot šķidrumus);
 • gaļas, zivju un citus dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktus, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumus;
 • dārza atkritumus (veci augi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi).

Aizliegts izmest:

 • jebkāda veida iepakojumu (plēves, plastmasas, stikla, skārda, papīra u.c)
 • zemi, karstus pelnus, akmeņus, izdedžus;
 • šķidros atkritumus (asenizācijas atkritumus, pārtikas eļļas u.c.);
 • zarus virs 2 cm diametrā, tūjas
 • nešķirotus sadzīves atkritumus.
 • un citus atkritumus

Nedrīkst izmest jebkāda veida maisos!

Vai arī citi iedzīvotāji, ja tiem ir siguldieša ID karte, varēs izmest savus atkritumus viedpunkta konteinerā?

Nē, atkritumus var ievietot tikai šo māju iedzīvotāji:

 • Lāčplēša ielas 6,
 • Leona Paegles ielas 4,
 • Leona Paegles ielas 6,
 • Leona Paegles ielas 8,
 • Leona Paegles ielas 10,
 • Jāņa Čakstes ielas 1,
 • Jāņa Čakstes ielas 3,
 • Jāņa Čakstes ielas 5,
 • Jāņa Čakstes ielas 7,
 • Jāņa Čakstes ielas 9.
Kā es varu šķirot iepakojumu un stikla taru viedpunkta konteineros?

Šķiroto iepakojumu nodošanai pazemes konteineros, kas atrodas blakus lielajiem preskonteineriem, speciāla autorizēšanās nav nepieciešama.

Kā rīkoties, ja viedpunkts nestrādā?

Viedpunkts ir pirmais šāda veida atkritumu šķirošanas punkts Latvijā un arī Baltijā, kas izstrādāts pēc īpaša Jumis  pasūtījuma. Sistēma izstrādāta tā, ka par darbības pārtraukumiem viedpunkts pats automātiski ziņos Jumis tehniskajam dienestam.

Vienlaikus, ja viedpunkta lietošanā tiek konstatētas tehniskas problēmas, aicinām nekavējoties sazināties pa tālr. 26 112 288 , vai informēt savu mājas apsaimniekotāju, kurš tālāk informēs  Jumis.

 

Gadījumā, ja viedpunkta darbība ir traucēta tajā iesprūdušo atkritumu dēļ, sabojājot sistēmas darbību, Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” nodrošina iespēju atkritumus ievietot speciāli uzstādītos parastajos konteineros, lai panāktu, ka pagalmā nekrājas atkritumi. Šādā gadījumā, izmaksas par papildus uzstādītajā konteinerā ievietoto atkritumu daudzumu tiek proporcionāli dalītas uz visiem namu iedzīvotājiem.

 

Kad man jāveic samaksa par atkritumu izmešanu viedpunktā?

Vienu reizi mēnesī Jūs saņemsiet rēķinu par iepriekšējā mēnesī nodoto kopējo atkritumu apjomu. Nodotais atkritumu apjoms katrā konteinera izmantošanas reizē tiks piefiksēts Jūsu siguldieša ID kartē. Informāciju par to saņems atkritumu apsaimniekotājs, kurš maksu par atkritumu apsaimniekošanu ietvers ikmēneša rēķinā, norādot kopējo nodoto atkritumu apjomu. Nekādas papildus darbības veikt nav nepieciešams.

Šķiroto atkritumu izmešana, tāpat kā līdz šim, ir bez maksas.

Kā saņemšu rēķinu?

Tāpat kā līdz šim, maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiks iekļauta ikmēneša komunālo maksājumu rēķinā, ko sagatavo un nosūta mājas apsaimniekotājs.

Kā tiks noteikta maksa par atkritumu izmešanu?

Sadzīves atkritumu * apsaimniekošanas maksa tiks noteikta pēc nodotā svara – 329.27 EUR/tonnā (ar PVN) jeb EUR 0,33 (ar PVN) par kilogramu. Proti, katrā sadzīves atkritumu izmešanas reizē tiks nosvērts atkritumu apjoms un aprēķināta maksa atbilstoši svaram. Tvertnes ietilpība ir līdz 37 litriem vienā reizē

Bioloģisko atkritumu * apsaimniekošanas maksa tiks noteikta pēc nodotā svara – 78.00 EUR/tonnā (ar PVN) jeb EUR 0,08 (ar PVN) par kilogramu. Proti, katrā bioloģisko atkritumu izmešanas reizē tiks nosvērts atkritumu apjoms un aprēķināta maksa atbilstoši svaram. Tvertnes ietilpība ir līdz 37 litriem vienā reizē.

**Svari ir verificēti mērīšanas diapazonā no 2 kg līdz 50kg

Cik daudz sadzīves un bioloģiski noārdāmos atkritumus var nodot vienā reizē?

Vienā konteinera atvēršanas reizē varēs izmest maisu, kura tilpums ir līdz 37 litriem.

Skatīt visus jautājumus
Kā viedpunktu lietot?

Viedpunkts ir paredzēts tikai Leona Paegles ielas kvartāla iedzīvotājiem, kuri māju apsaimniekotājiem būs norādījuši savu Siguldas ID kartes numuru.

 

Viedpunkta lietošana: Noskenē savu Siguldas ID karti -> sagaidi uzrakstu, kas aicina atvērt konteinera vāku -> atver konteinera vāku -> ievieto atkritumu maisu -> aizver vāku – > ekrānā parādīsies uzraksts ar nodoto atkritumu svaru.

Sadzīves atkritumi jāizmet maisos un tiem jābūt aizsietiem.

Bioloģiskie atkritumi jāizmet papīra maisiņos vai bioloģisko noārdāmos plastmasas maisos, ko var iegādāties dažādos tirdzniecības tīklos vai Jumis  klientu apkalpošanas centrā, R.Blaumaņa ielā 10, Siguldā.

Izmetamajiem atkritumu maisam jābūt tādā izmērā, lai tos būtu iespējams brīvi ievietot atkritumu konteinerā izbūvētajā atverē. Atkritumu maisus nekādā gadījumā nedrīkst atstāt pie konteinera.

Kas man jādara, lai es varu lietot jauno sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu viedpunkta konteineru?

 Viedpunktu lietot var tikai sistēmā reģistrēti Siguldas ID kartes lietotāji no Leona Paegelas māju kvartāla, kuri piesaistīti konkrētam dzīvoklim, kādā no šīm adresēm:

 • Lāčplēša iela 6,
 • Leona Paegles iela 4,
 • Leona Paegles iela 6,
 • Leona Paegles iela 8,
 • Leona Paegles iela 10,
 • Jāņa Čakstes iela 1,
 • Jāņa Čakstes iela 3,
 • Jāņa Čakstes iela 5,
 • Jāņa Čakstes iela 7,
 • Jāņa Čakstes iela 9.

Viedpunkta lietošanai Siguldas ID karšu datus var iesniegt arī vairākas vienā dzīvoklī dzīvojošas personas.

 

– Lai Jūs varētu atkritumus ievietot viedpunkta konteinerā, pirms tam jāveic šādas darbības:

 • Pārliecināties, ka Jums ir aktīva Siguldas ID karte ;
 • Siguldas ID kartes dati par visiem lietotājiem, kas no konkrētā dzīvokļa izmantos viedpunktu, dzīvokļa īpašniekam ir *jānodod savas mājas apsaimniekotājam, kurš tālāk tos nodos Jumis , lai tos reģistrētu viedpunkta lietotāju sistēmā;
 • Pirms viedpunkta izmantošanas aicinām iepriekš iepazīties ar lietošanas instrukciju, kas pieejama ŠEIT;
 • Sāc izmantot viedpunktu atkritumu izmešanai, ņemot līdzi savu Siguldas ID karti.

*Gadījumos, ja kāds lietotājs jāizņem no sistēmas vai nepieciešams pievienot jaunu viedpunkta lietotāju, jāsazinās ar savas mājas apsaimniekotāju.

 

– Siguldas ID kartes saņemšana, ja Jums tā vēl nav:

 • Lai saņemtu Siguldas ID karti, jāvēršas Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Siguldā Raiņa iela 3 (tālr.80000388) vai Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Siguldā, Ausekļa ielā 6  (tālr.67971335);
 • Ja Siguldas ID karte nepieciešama tikai, lai varētu izmantot atkritumu šķirošanas viedpunktu, tās izgatavošana būs bez maksas;
 • Siguldas ID karti viedpunkta lietošanai var saņemt arī Siguldā nedeklarēta persona, kura dzīvo kādā no L.Paegles ielas māju kvartāla namiem.
 • Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Jumis , zvanot pa tel. 26112288 vai rakstot uz e-pastu info@jumis.lv.
Kādus atkritumu veidus es varu nodot atkritumu šķirošanas viedpunktā?

Lielajā preses konteinerā, autorizējoties ar Siguldas ID karti, varēs ievietot nešķirotos sadzīves atkritumu, kā arī atsevišķi, par zemāku tarifu – šķirotus bioloģiski noārdāmos atkritumus (virtuves pārtikas atkritumi (izņemot svaigu, neapstrādātu gaļu), dārzeņu un augļu atkritumi, tējas, kafijas biezumi, veci augi, puķes, dārza zaļie atkritumi (zāle, koku lapas, zariņi).

Viedpunktā ir izbūvēti pazemes šķirošanas konteineri, kuros gan tuvējo māju iedzīvotāji, gan ikviens cits siguldietis var šķirot dažādu veidu vieglo un stikla iepakojumu. Viens konteiners paredzēts stikla iepakojumam – stikla pudelēm un burkām, bet otrs – plastmasas, papīra un metāla iepakojumiem – PET pudelēm, plastikāta maisiem, šampūnu, dušas želeju, vējstikla šķidrumu un citu līdzīgu pudelīšu. Lai izmestu šķirotos atkritumus pazemes konteineros autorizācija ar Siguldas ID karti nav nepieciešama.

Vai man ir jāslēdz jauns līgums par sadzīves atkritumu izvešanu?

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem līgumsaistības ar Jumis nodrošina mājas apsaimniekotājs. Iedzīvotājiem līgums individuāli nav jāslēdz.

Kurās adresēs mainās atkritumu apsaimniekošanas kārtība?
 • Lāčplēša ielai 6,
 • Leona Paegles ielai 4,
 • Leona Paegles ielai 6,
 • Leona Paegles ielai 8,
 • Leona Paegles ielai 10,
 • Jāņa Čakstes ielai 1,
 • Jāņa Čakstes ielai 3,
 • Jāņa Čakstes ielai 5,
 • Jāņa Čakstes ielai 7,
 • Jāņa Čakstes ielai 9.
Kāpēc mainās ierastā atkritumu apsaimniekošanas kārtība?

Attīstoties tehnoloģijām, mums ir iespēja būt pirmajiem, kuri Latvijā ievieš unikālu sistēmu – atkritumu šķirošanas viedpunktu, kurā iedzīvotāji var nodot četrus atkritumu veidus (sadzīves, bioloģiski noārdāmos atkritumus, kā arī vieglo iepakojumu jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojumu un stikla taru)  atsevišķi, turklāt samaksu par bioloģiski noārdāmajiem un sadzīves atkritumiem veikt tikai par nodoto atkritumu apjomu. Tas nozīmē, ka iedzīvotājam katram individuāli būs iespēja precīzāk noteikt sevis radīto atkritumu daudzumu, kā arī tiem, kuri aktīvi iesaistās atkritumu šķirošanā, iespēja kontrolēt un pat samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu.

Lietotne "Eco Baltia"
Kā sākt lietot lietotni "Eco Baltia"?

Dodies >>GooglePlay  vai >>Apple AppStore  lejupielādē “Eco Baltia”.

Izvēlies savu atkritumu apsaimniekotāja sniedzēju. SIA “Eco Baltia vide”, SIA “Eko Kurzeme” un Siguldas pašvaldības SIA “JUMIS” ir atkritumu apsaimniekotāji, kas ietilpst Eco Baltia grupā.

Spied “Autorizēties”, ievadi personas kodu (ar atdalošo domusvītru pa vidu, rakstot bez atstarpēm) vai uzņēmuma reģistrācijas numuru (tikai ciparus).

Uz savu e-pastu saņemsi autorizācijas kodu, ievadi to un esi veiksmīgi ienācis lietotnes sadaļā.

NB! Tava personīgā informācija par līgumu, rēķiniem un izvešanas grafikiem būs pieejama 24 stundu laikā kopš pirmās reģistrācijas, kamēr sistēma atjaunos klienta datus.

Kāpēc lejupielādēt un lietot lietotni "Eco Baltia"?

Visa nepieciešamā informācija vienuviet:

 1. Apskatīt savu atkritumu izvešanas grafiku un ērti uzstādīt atgādinājumus par atkritumu konteinera laicīgu izstumšanu.
 2. Apskatīt tekošā mēneša rēķina summu un apmaksāt to ar Swedbank , SEB vai Luminor internetbanku.
 3. Ērti un viegli pieteikt papildus pakalpojumu – piem. būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešanu.
 4. Šķiroto atkritumu karte – apskatīt sev tuvāk pieejamos publiskos šķiroto atkritumu konteinerus.
 5. Sazināties ar Jumis – rakstot ziņu vai veicot zvanu uz bezmaksas numuru.

Lietotnes pamācība>>

Kā iestatīt atgādinājumus lietotnē "Eco Baltia"?
 1. Atveriet lietotni “Eco Baltia”, izvēlēties sadaļu “Uzstādījumi”.
 2. Atveriet sadaļu “Paziņojumi lietotnē”, aktivizējiet pogu “saņemt būtiskus jaunumus” un iestatiet “Atgādinājumi par konteineru izvešanu”, izvēloties dienu skaitu pirms un vēlamo laiku, saglabājiet savu izvēli.
 3. VAI Atveriet sadaļu “Atgādinājumi kalendārā” un aktivizējiet šo izvēlni, atļaujot telefonam piekļūt Jūsu kalendāram, lai veiktu šo atgādinājumu.

 

JA gadījumā joprojām atgādinājumi nav aktīvi:

• Lūgums ieiet Google Play vai Apple App store un pārliecināties, ka ir lejupielādēta jaunākā versija, ja tā nav, tad vietne piedāvās to “Atjaunināt”.
• Telefona uzstādījumos manuāli ieslēgt atļauju, lietotnei “Eco Baltia” rādīt paziņojumus vai piekļūt Jūsu kalendāram, lai varētu veikt šo ziņojumu rādīšanu.
• Ziņojiet info@jumis.lv par šo gadījumu, minot klienta numuru un telefona programmatūras versiju – Android vai IOS, mēs izskatīsim ikvienu gadījumu. Paldies!

 

Lietotnes pamācība>>

Kā pieteikt papildus atkritumu izvešanu?
 1. Atveriet lietotnē sadaļu “Pieteikt pakalpojumu”
 2. Pie “Pakalpojuma” izvēlieties – “Papildus atkritumu izvešana”
 3. Pie “Pakalpojuma” izvēltiesies “Sadzīves atkritumu izvešana”, “Šķiroto atkritumu izvešana” vai citus pēc nepieciešamības.
 4. Aizpildiet pārējos laukus ar detalizētāku informāciju un vēlamo datumu
 5. Spiediet “Turpināt”
 6. Pārbaudiet aizpildīto informāciju, ja viss ir kārtībā, spiediet “Sūtīt” un mēs saņemsim Jūsu pieteikumu un sazināsimies vienas darba dienas laikā.

NB! Pieteikt uz nākamo darba dienu ir iespējams esošajā darba dienā līdz plkst.12:00, lai paspētu iekļaut Jūsu pieteikumu maršrutos un grafikos.

Dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukums “Kreiļi”
Kāds ir dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukuma “Kreiļi” darba laiks?

 

Dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukuma darba laiki (aprīlis – oktobris) :

 

 • Pirmdienās SLĒGTS
 • Otrdienās 12:00 – 17:00
 • Trešdienās 15:00 – 19:00
 • Ceturtdienās 10:00 – 17:00
 • Piektdienās SLĒGTS
 • Sestdienās 10:00 – 14:00
 • Svētdienās SLĒGTS

 

Atkritumu kompostēšanas laukums atrodas iedzīvotājiem ērtā un pieejamā vietā Siguldas pagasts, “Kreiļi”.

Atrašanās koordinātes: 57.137302, 24.883465

Kādus atkritumus var nodot kompostēšanas laukumā?

Kompostēšanas laukumā pieņem:

 • vecus augus, puķes, nezāles (garumā līdz 50 cm)
 • nopļautu zāli un koku, krūmu lapas bez plastmasas un stikla piejaukumiem
 • atsevišķā konteinerā zarus
 • atsevišķā konteinerā augļus un dārzeņus

 

*Par citiem dārzu un parku atkritumiem, kas nav iekļauti sarakstā, aicinām iepriekš saskaņot, rakstot uz e-pastu info@jumis.lv.

Vai dārzu un parku atkritumi kompostēšanas laukumā tiek pieņemti bez maksas?

 

Bez maksas dārzu un parku atkritumi tiek pieņemti no Siguldas novada iedzīvotājiem, savukārt juridiskām personām šis pakalpojums ir par nelielu samaksu.

 

Vai kompostēšanas laukumā tiek pieņemti pārtikas un virtuves atkritumi?

Nē, netiek pieņemti.

Pārtikas un virtuves atkritumi tiek apsaimniekoti atsevišķi izmantojot BIO atkritumu konteinerus. BIO atkritumu izvešana tiek nodrošināta par zemāku maksu nekā sadzīves atkritumiem. Plašāka informācija par pakalpojumu un tā cenrādis pieejams ŠEIT.

Privātmāju iedzīvotājus aicinām lietderīgi izmantot bioloģiski noārdāmos atkritumus – mulčējot, veidojot kompostu vai augstās dobes. Privātmāju iedzīvotāji (kuriem nav iespēja veidot savu kompostu) un uzņēmumi (tirdzniecības vietas, kafejnīcas, restorāni u.c.) bioloģisko atkritumu šķirošanai ar konteineru var pieteikties, rakstot uz e-pastu info@jumis.lv.

Savukārt daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikties, vēršoties pie sava namu apsaimniekotāja.

Ko man darīt, ja man nav savs transports, lai nogādātu dārzu un parku atkritumus?

JUMIS piedāvā iegādāties marķētus 120l priekšapmaksas maisus dārzu un parku atkritumu izvešanai.

Plašāka informācija par pakalpojumu un tā cenrādis pieejams ŠEIT.

 

Kur likt celmus?

Ir pieejams maksas pakalpojums, kuru varat pieteikt Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”, zvanot pa tel. 26112288 vai rakstot e-pastu info@jumis.lv, kas saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas atļauju par maksu tos nodos atkritumu poligonā “Getliņi EKO”.

Atkritumu šķirošana
Kur man likt tūjas?

Tūju zari un to lapas spēj aizsargāties pret mitrumu un krietni paildzina auga sadalīšanās laiku, ietekmējot arī visu pārējo BIO atkritumu sadalīšanos. Lai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde noritētu kontrolēti, tūjas ir vienīgie augi, kurus pārstrādei nepieņem. Tūjas ir teju vienīgie zaļie augi, kas arī kompostam neder. Labāk nelielus tūjas zarus izmet sadzīves atkritumu konteinerā, bet, ja skuju koks ir liels un to ir daudz, jāpiesaka to izvešana tāpat kā citiem lielgabarīta atkritumiem.

Kur likt pārtikas atkritumus?

PSIA “JUMIS” saviem klientiem piedāvā bioloģisko atkritumu savākšanu. Pakalpojums tiek piedāvāts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, veikaliem un privātpersonām.  Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi un cenas ir atrunātas cenrādī. Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Kāpēc jāšķiro atkritumi?

Pirmkārt, atšķirojot iepakojumu no sadzīves atkritumiem, mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk atkritumu poligonā.

Otrkārt, atšķirojot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, mēs samazinām ikmēneša mājsaimniecības izdevumus par atkritumu izvešanu.

Treškārt, iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un dabas resursus.

Ko nozīmē šķirot divās disciplīnās?

Šķirot divās disciplīnās nozīmē šķirot sadzīvē radušos atkritumus atsevišķi stiklu vienā konteinerā un vieglo iepakojumu (papīru, plastmasu, vieglo metālu) citā! Vairāk>>

Dzīvoju dzīvoklī, kur man likt šķirotos atkritumus?

Ja mājas konteineru laukumā nav uzstādīti atsevišķi konteineri šķirotajiem atkritumiem, aicinām savas mājas apsaimniekotāju informēt par vēlmi šķirot atkritumus un mudiniet uzstādīt šķirošanas konteinerus!

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem ir iespēja vērsties Jumis ar iesniegumu, ka nama apsaimniekotājs piekrīt, ka attiecīgās daudzdzīvokļu mājas pagalmā tiek izveidots publiskais dalītās vākšanas punkts, t.i. dalītās vākšanas konteineri ir pieejami jebkuram Siguldas novada iedzīvotājam.

Publisko dalītās vākšanas punktu atkritumu šķirošanas konteineru tukšošana būs bezmaksas. Savukārt namu apsaimniekotājiem, kuri vēlēsies, lai atkritumu šķirošanai paredzētie konteineri ir pieejami tikai attiecīgā nama iedzīvotājiem, tāpat kā līdz šim tiks piemērota maksa par transporta izdevumiem šķirošanas konteineru tukšošanai.

Ikviens iedzīvotājs šķirotos atkritumus bez maksas varat nodot Jumis atkritumu šķirošanas laukumā Siguldā, “Zemdegās”.

Kāds ir šķirošānas laukuma Siguldā "Zemdegas" darba laiks?

Darba laiks:

 • Otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00
 • Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00
 • Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
Ko drīkst un ko nedrīkst mest kartonam / papīram domātajā konteinerā?

Nedrīkst mest slapjus, netīrus materiālus, vinila tapetes, vienreizējās lietošanas traukus,  saldējuma papīru u.tml.

Ja rodas jautājumi, lūdzu sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru pa tālruņiem: 26112288  vai rakstiet uz info@jumis.lv

Cik kilogramu atkritumu gadā rodas Latvijas mājsaimniecībās?

Ir aprēķināts, ka nedēļas laikā viens Latvijas iedzīvotājs rada apmēram sešus kilogramus atkritumu, mēneša laikā apmēram 28 kg, bet gada laikā mēs katrs radām 333 kg atkritumu (Eurostat 2011. gada dati). Tiek lēsts, ka ik gadu Latvijā no jauna uzkrāja apmēram 600 – 700 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu.

 

Kas ir PET?

PET ir termina “polietilēnteraftalāts” saīsinājums. PET ir plastmasas veids ar augstu izturību, kas saglabājas pie apkārtējās temperatūras svārstībām, kā arī mazu mitruma un gāzu caurlaidību. Visvairāk to izmanto minerālūdeņu, gāzēto atspirdzinošo dzērienu un eļļas pudeļu ražošanai. Tāpat no PET var ražot arī tekstilšķiedru un citus noderīgus produktus.

Skatīt visus jautājumus
Darbā cenšamies šķirot papīrus, krāt makulatūru, bet ne vienmēr paliek pacietības izraut ārā skavas. Vai tas traucē papīra pārstrādei?

Nē, pārstrādei tas netraucē, jo pārstrādes procesā papīrs tiek šķīdināts un ne-papīra frakcijas (skavas, līplentes u.c.) tiek atdalītas no papīra masas.

Vai, šķirojot PET pudeles, tām ir jānoņem korķi un etiķetes?

PET pudelēm nav nepieciešams noņemt korķīšus un etiķetes. Rūpnīcā pārstrādes procesā visas nevajadzīgās sastāvdaļas tiek atdalītas.

Mūsu ģimene šķiro atkiritumus un met tos noteiktajos atkritumu konteineros, bet atkirumu savācējmašīna visus atkritumus nešķirojot samet vienā mašīnā. Kāda tad jēga šķirot?

Šai situācijai ir sekojošs izskaidrojums: izlietotajam iepakojam paredzētajos konteineros ir samests pārāk daudz sadzīves atkritumu, tāpēc sašķirotie materiāli vairs nav derīgi pārstrādei un tos nav izdevīgi atšķirot no pārējiem atkritumiem. Tādēļ savācējmašīna visu konteinera saturu samet pie sadzīves atkritumiem. Šajā situācijā ir svarīga arī iedzīvotāju loma un atbildība. Ja redzat, ka kāds atkritumu šķirošanas konteinerā met sadzīves atkritumus, aizrādiet, ka šādiem atkritumiem ir paredzēts cits konteiners.

Kur lai lieku makulatūru - vecās avīzes, žurnālus utt.?

Lai atbrīvotos no nelieliem makulatūras apjomiem, izmantojiet papīram un kartonam paredzētos šķirošanas konteinerus. Birojos piedāvājam uzstādīt arī īpašas kastes biroja papīra savākšanai.

Ja jums ir sakrājies lielāks daudzums makulatūras (vecas avīzes, žurnāli, grāmatas) nogādājiet to atkritumu šķirošanas laukumā.

Vai vecā ledusskapja, plīts vai gludekļa nodošana ir bez maksas?

Nolietoto elektropreču nodošana atkritumu šķirošanas laukumā ir bez maksas. Ja vēlaties, lai elektropreces tiek izvestas no Jūsu mājas vai biroja, tad rēķins tiks piestādīts par transporta pakalpojumu.

Atcerieties, ka speciālajos pieņemšanas laukumos pieņem tikai neizjauktas elektropreces! Elektropreču utilizācija tiek organizēta tādā veidā, ka ar ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot vērtīgās detaļas pārstrādei, tiek nosegtas izmaksas, kas rodas, lai pārstrādei nogādātu nevērtīgās detaļas. Ja visas vērtīgās detaļas jau ir izņemtas, tad faktiski iedzīvotājs uz atkritumu šķirošanas laukumu nogādā sadzīves atkritumus.

Kāpēc atkritumi neradīja problēmas pirms 100 gadiem, bet šodien rada?

Atkritumi neradīja problēmas, kamēr uz Zemes bija skaitliski maz iedzīvotāju (pašlaik pasaules iedzīvotāju skaits pārsniedz sešus miljardus, bet tikai pirms gadsimta tas nebija lielāks par diviem miljardiem), nepastāvēja izejvielu (naftas, gāzes) deficīts, bija mazāks vides piesārņojums, daudz brīvu platību, bet produktu iepakošanā un rūpniecībā izmantotie materiāli bija bioloģiski sadalošies vai inerti dabas produkti (koks, māls, vilna, lini, āda, utt.), kas, nonākot apkārtējā vidē, ar laiku sadalījās bez pēdām.

Šodien Zemes iedzīvotāju skaits pārsniedz 7 miljardus, neatjaunojamo dabas resursu (naftas, gāzes, akmeņogļu) krājumi nav neierobežoti, turklāt mūsu dzīvē plaši ienākuši sintētiskie materiāli (plastmasas, sintētiskās šķiedras, dažādas ķimikālijas, kompozītu materiāli un citi), kas dabā nav sastopami un vairumā gadījumu ir bioloģiski nesadalāmi.

Šādiem materiāliem atkritumu veidā nonākot apkārtējā vidē, tā tiek piesārņota, jo daba nespēj tos asimilēt.

Kādos gadījumos uzņēmumiem, t.i. arī namu apsaimniekotājiem šķiroto konteineru tukšošana ir bez maksas?

Aicinām mājas apsaimniekotāju informēt par vēlmi šķirot atkritumus un  uzstādīt publiskos šķirošanas konteinerus!

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem ir iespēja vērsties Jumis ar iesniegumu, ka nama apsaimniekotājs piekrīt, ka attiecīgās daudzdzīvokļu mājas pagalmā tiek izveidots publiskais dalītās vākšanas punkts, t.i. dalītās vākšanas konteineri ir pieejami jebkuram Siguldas novada iedzīvotājam.

Publisko dalītās vākšanas punktu atkritumu šķirošanas konteineru tukšošana būs bezmaksas. Savukārt namu apsaimniekotājiem, kuri vēlēsies, lai atkritumu šķirošanai paredzētie konteineri ir pieejami tikai attiecīgā nama iedzīvotājiem, tāpat kā līdz šim tiks piemērota maksa par transporta izdevumiem šķirošanas konteineru tukšošanai.

Ikviens iedzīvotājs šķirotos atkritumus bez maksas varat nodot Jumis atkritumu šķirošanas laukumā Siguldā, “Zemdegās”.

Būvgružu / lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
Ko drīkst likt būvgružu konteinerā?

Būvgružu konteinerā drīkst likt:

 • celtniecības atkritumus, kas rodas būvniecības / rekonstrukcijas rezultātā (betona un dzelzsbetona konstrukcijas, betons, ķieģeļi, flīzes, keramika un ģipša materiāli, kokmateriāli utml.)
 • keramikas izstrādājumus, ķieģeļus, flīžu, cementa, ģipša un būvmateriālu ražošanas atkritumus,
 • teritoriju sakopšanas rezultātā radušos atkritumus – koku zarus, krūmus, pērnās lapas, zāli.
 • ielu remonta atkritumus – cietos atkritumus, kas rodas, atjaunojot ielu segumu,
 • izrakto zemi – būvniecības laikā norakto augsni, kas šajā vietā vairs nav izmantojama.
Ko nedrīkst likt būvgružu konteinerā?
 1. Riepas
 2. Azbestu saturošus bīstamus atkritumus jeb šīferi
 3. Šķidros atkritumus;
 4. Medicīniska un veterināra rakstura atkritumus;
 5. Sprāgstošus un pašaizdegošos savienojumus, toksiskas vielas;
 6. Radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas;
 7. Citus atkritumus, kas saskaņā ar 30.11.2004. MK noteikumiem Nr. 985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” tiek klasificēti kā bīstami atkritumi.

Atkritumus nedrīkst uzkraut pāri konteinera malām.

Kur var nodot azbestu saturošus bīstamus atkritumus jeb šīferi?

Mēs savācam arī šīferi. Šim nolūkam tiek izmantots speciālais šīfera 1m3 maiss.

Kā var atbrīvoties no veca dīvāna un pāris krēsliem?

Ja nododamais būvgružu, lielgabarīta daudzums nav ievietojams maisā, un konteiners ir par lielu, Jumis piedāvā transporta pakalpojumu, piemēram, viena dīvāna aizvešanai.

Pasūtīšanu var veikt pa tālruni 26112288 v, rakstot uz e-pastu: info@jumis.lv, vai personīgi Siguldā, R. Blaumaņa ielā 10.

Cik pilnu drīkstu piekraut būvgružu konteineri?

Būvgružu konteinera tilpums tiek rēķināts līdz konteinera malām. Kategoriski aizliegts pārkraut būvgružu konteineru! Pārkrautu būvgružu konteineru nav iespējams aiztransportēt, jo tas rada draudus citiem satiksmes dalībniekiem, ar pārkrautu konteineru nav iespējams piedalīties ceļu satiksmē.

Vēlos iztīrīt garāžu, bet būvgružu atkritumu apjoms nebūs lielāks par par 1m3, kur tos likt?

Šādā gadījumā iesakām izmantot būvgružu izvešanai paredzēto maisu. Maisa tilpums- 1 m3. To var iegādāties Klientu apkalpošanas centrā Siguldā, R. Blaumaņa ielā 10.

Ja pasūtu būvgružu konteineru, bet nesanāk pilns, vai apmaksa būs jāveic kā par pilnu apjomu?

Pasūtot konteineru, samaksa jāveic par pilnu apjomu.

Vai drīkstam objektā mainīt būvgružu konteinera atrašanās vietu?

Nē, bez saskaņošanas nedrīkst mainīt konteinera atrašanās vietu.

Kas apmaksā konteinera remontu, ja tas ir sadedzis?

Līgumā ir rakstīts, ka nedrīkst pieļaut atkritumu dedzināšanu konteineros un konteineru laukumos. Ja tomēr konteiners ir bojāts, tad bojāto konteineru remonts un nomaiņa notiek uz pasūtītāja rēķina. Ja konteiners ir neatgriezeniski bojāts, pasūtītājs apmaksā tā vērtību.

Citi jautājumi
Kāds ir Jumis darba laiks?

Klientu pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.00 – 17.00.

 

Atkritumu šķirošanas laukuma “Zemdegas” darba laiks:

 • Otrdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00
 • Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00
 • Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
Kur var nodot nolietotās riepas?

Riepas pieņem šķirošanas laukumā Siguldā, “Zemdegas”. Par cenām lūdzu interesēties Klientu apkalpošanas centrā pa tālruni- 26 112 288.

Vai pie jums var pasūtīt māju numura zīmes?

Mājas numura zīmes izgatavojam pēc katra novada saistošajiem noteikumiem. Zīmes izgatavotas no kompozītmateriāliem, kas noturīgas pret vides apstākļu iedarbību. Par izcenojumiem mājas numura un informācijas zīmēm lūdzam rakstīt mums uz e-pastu info@jumis.lv.

Ja vēlos iegādāties savu konteineru, kur to var izdarīt?

Konteinerus var iegādāties jebkurā saimniecības preču veikalā, kur tie ir pieejami. Jumis arī pārdod sadzīves atkritumu konteinerus, par cenām lūdzu interesēties Klientu apkalpošanas centrā pa tālruņi- 26 112 288.

Kā varu uzzināt par brīvajām vakancēm jūsu uzņēmumā?

Sekojiet informācijai sadaļā „Jaunumi” vai sūtiet CV uz e-pastu: info@jumis.lv

Sīkdatņu iestatījumi

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus
šajā vietnē var tikt izmantotas analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Lūdzu atzīmējiet savu izvēli.

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes
Sīkdatņu iestatījumi